Úvodní strana / Homepage

1/ Od roku 2013 kreslím pouze kresby černou tuší. Používám i akrylovou barvu, tu roztírám prstem po papíru.

2/ Mám-li pořádek v hlavě i na stole – kreslím „Popisy situací“.
Nemám-li pořádek v hlavě a na stole – kreslím „Mapy myšlenek“.

3/ Mapy myšlenek kreslím nejraději na různé papírové krabičky (od léků, od zubních past, od mýdel, od sardinek). Použité krabičky mají za sebou už nějakou historii a dobře si spolu rozumíme.

1/ Since 2013 I have drawn by black Indian ink. I use acrylic color too, I spread it over the paper by my finger.

2/ If I have an order in my head and on the table – I draw „Descriptions of Situations“.
If not, if there is a disorder in my head and on the table – I draw „Maps of my Thoughts“.

3/ I like the best drawing these maps on various paper boxes (from medicaments, toothpastes, soars, sardines). The used boxes have had some history behind and we get on well with one another.