Životopis / Biography

DUSHAN (* 1958), Česká republika

mateřská škola / základní škola / gymnázium / pomocný laborant / sanitář / student na univerzitě / propagační referent / učitel / kulturní pracovník / střední knihovnická škola / učitel / pacient / invalidní důchodce / nezaměstnaný / invalidní důchodce

DUSHAN (* 1958), Czech Republic

a nursery school / a basic school / a grammar school / a laboratory assistant / an ambulance assistant / an university student / a publicity reporter / a teacher / a worker in the field of culture / a secondary librarian school / a teacher / a pacient / a disabled pensioner / unemployed / a disabled pensioner

V ateliéru